Curriculum vitae

En bild på Mattias

Personuppgifter

Namn: Mattias Storm

Födelseår: 1981

Mail: the_matt_@hotmail.com

Telefon: 0760-86 96 27

Utbildning

Karolinska Skolan, Örebro
Tullängsskolan, Örebro
Nackademin, Stockholm
Naturvetenskap
Teknikprogrammet, Multimedia
Webbutveckling
1997-1998
1999-2001
2003-2004

Anställningar

Datorlärare, Årskurs 8or
Arariel Webbdesign
Kampanjarbetare, Ja till Euron
Personlig Assistent, LSS
Webbdesigner
Teknisk support, Bredbandsbolaget
Tullängsskolan, Örebro
Egen firma
Sverige i Europa
Värnamo Kommun
Studiefrämjandet Örebro
Transcom (Bredbandsbolaget) Transcom (Tele2)
Sommaren 2000
2001-2002
2003
2005-2006
2006
2007-2012
2014-nu

Hobbyverksamhet/etc

Är sedan 2008 ägare av en online-affär där jag säljer 3D-modeller designade för SecondLife. Se "Grafik" för exempel.

Är grundare till ett band som sysslar med alternativ elektronisk musik. Se "Musik" för mer information.

Driver en hobby-butik för 3D modeller med en Amerikansk vän.

Språkkunskaper

Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift.

Datorkunskaper

Programvara: Microsoft Windows, Microsoft Office, Open Office, Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Premiere), Cinema 4D, FL Studio, Webbserverprogramvaror

Språk: PHP, ASP, Basic, CSS, DHTML, XHTML, XML, JavaScript, AJAX, Visual Basic, Second Life Script, QBasic, MUSHcode/Lisp, Google Go

Övrigt: Stora kunskaper inom att söka/hitta information på nätet. Bygga mindre kontorsnätverk, installera programvara och hårdvara. Felsöka programvara och hårdvara. Läsa många programmeringsspråk (så som C och liknande) även om jag inte kan skriva dem. Kan lätt lära mig fler programmeringsspråk.

Resume

A picture of Mattias

Personal data

Name: Mattias Storm

Year of birth: 1981

Mail: the_matt_@hotmail.com

Phone number: +46 760 86 96 27

Education

Karolinska Skolan, Örebro
Tullängsskolan, Örebro
Nackademin, Stockholm
Nature science
Technical science, Multimedia
Web development
1997-1998
1999-2001
2003-2004

Previous employments

Computer reacher, Grade 8
Arariel Webbdesign
Campaign worker
Personal Assistant
Webdesigner
Technical support, Bredbandsbolaget
Tullängsskolan, Örebro
Own business
Sverige i Europa
Värnamo Kommun
Studiefrämjandet Örebro
Transcom (Bredbandsbolaget) Transcom (Tele2)
Summer 2000
2001-2002
2003
2005-2006
2006
2007-2012 2014-wow

Hobbies, etc

Since 2008 owner of an online shop where I sell 3D models and the like in SecondLife. See "Graphics" for examples.

Founding member of a music group who makes alternative electronica. See "Music" for more information.

Languages

Engelska, fluently.

Swedish, mother tongue.

Computer knowledge

Software: Microsoft Windows, Microsoft Office, Open Office, Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Premiere), Cinema 4D, FL Studio, Webserver software

Languages: PHP, ASP, Basic, CSS, DHTML, XHTML, XML, JavaScript, AJAX, Visual Basic, Second Life Script, QBasic, MUSHcode/Lisp, Google Go

Other: Responsive design. Information Gathering. Build smaller office network environments. Install software and hardware. Troubleshoot software and hardware. Read many programming languages, even if I can't write them. I can however learn programming languages rather fast.

Grafik

Fotografering

Bilder tagna med en systemkamera. Redigerade i Photoshop.

3D-Modeller

3D-modeller gjorda och optimerade för SecondLife. Detta är ett mycket litet urval av den totala samlingen.

Blandade bilder

De två första bilderna här är gjorda i Adobe Illustrator, med hjälp av en Wacom-penna. Tegelväggen är ett foto som gjorts om till en sömlös textur.

Graphics

Photography

Pictures taken with SLR camera. Edited in Photoshop.

3D-Models

3D-models made and optimized for SecondLife. This is just a tiny part of the total collection.

Mixed pictures

The first two pictures are made in Adobe Illustrator using my Wacom tablet. The brick wall is a photo made seamless.

Musik

Introduktion

Musik är en av mina stora passioner. Enda sedan jag gick i grundskolan så har jag använt datorn till att skapa musik av varierande kvalité. Det är allt från roliga låtar tillägnade folk. För att nämna en: Mannschaftführer, som jag gjorde till min förra teamleader. Till låtar som är experiment för att utmana mig själv. Till exempel Dance of the Fairies som är gjord på en gammal Gameboy som jag har gått hårt åt med lödkolven.

Flera av mina kreationer och experiment kan man se på min youtube-kanal.

Erebus

Mitt senaste projekt är Erebus, vilket är en grupp som jag har tillsammans med de som än vill göra musik med mig. Just nu är vi tre fasta medlemmar, men har haft gästinhoppare då och då. Vår musik har till och med använts professionellt i en dokumentär, där de spelade vår låt Things that make you tick.

Vår soundcloud har mycket musik som vi gjort, men jag rekommenderar vår youtube-kanal, eftersom vi lagt ner en hel del energi på olika enkla musikvideor.

Music

Introduction

Music is one of my largest passions. I've created music of very different quality ever since grade school. It's everything from funny songs dedicated to people. For instance Mannschaftführer which I made for my last team leader. To songs which are experiments to challenge myself, like Dance of the Fairies which is made on an old Gameboy which I have done some soldering on.

Many of my creations can be found on my youtube-channel

Erebus

My latest project is Erebus, which is a group I have together with whomever wants to make music with me. Right now we're three founding members, but we've had guest members coming and going. Our music have been used professionally in a en documentary, where they played our song Things that make you tick.

Our soundcloud got a lot of the music we've made, but I recommend our youtube channel, since we've spent a fair bit of time making music videos to go with our sounds.

Web

Trädgårdstjänst

Jag fick i uppdrag av trädgårdstjänst att designa deras hemsida. Detta gjorde jag med hjälp av Wordpress, för att de lättare skulle kunna uppdatera sitt innehåll själva. Sidan i sig var ett rätt enkelt jobb, och inkluderar en hel del egenskriven CSS, PHP och HTML där stilmallen inte fungerade som jag ville.

Trädgårdstjänst

CounterDowner

En sida som jag gjorde under raster och mellan samtal medan jag jobbade på Teknisk Support på Transcom. Det är en sida som snabbt blev allas favorit där man snabbt kunde se när man hade rast, hur långt det var kvar på dagen samt hur mycket lön man fått än så länge. Allt för att hålla peppet uppe under stressiga dagar. På den tiden det begav sig så hade den en egen webbadress på www.counterdowner.com.

Counter Downer 1.2

Zelest's Asylum

Detta är en privat sida som jag gjort till min webbradio. Sidan har lite roliga finesser, så som ett system som läser av vilken låt som just nu spelas på radion och uppdaterar sidan via AJAX per automatik. Även så sker en automatisk sökning för varje låt som spelas för att se om artisten finns i min länklista. Gör den det så länkas man rätt om man klickar på låtnamnet. Samt så byts ord lite då och då för att få folk att tvivla på sitt förstånd.

Zelest's Asylum

Erebus

En sida tillägnad min musikgrupp med låtar vi gjort. Sidan är mycket grundläggande och mest bara där för att vi ska ha någonstans att exponera vår musik. När mer material kommer så kommer sidan att uppdateras dock. Det tekniskt intressanta här är fliken som fälls ut när man vill se på en video.

Erebus

Web

Trädgårdstjänst

I got the job from Trädgårdstjänst to design their homepage. For this I choose to use the webapplication Wordpress, to make it easier for the company to make their own updates. The page in itself was quite simple to make, and includes a whole lot of my own CSS, PHP and HTML where the template did't work the way I wanted it to.

Trädgårdstjänst

CounterDowner

A page I made during breaks and between calls while I worked as technical support for Transcom. It's a page that quickly became everyone's favourite where you could easily see when you had breaks, how much of the day was left and how much salary you had gotten so far. Everything to keep your mood up during stressful days. At that time it had its own web adress at www.counterdowner.com.

Counter Downer 1.2

Zelest's Asylum

This is a private homepage I've made for my web radio. The page got a few nice features, such as a system what reads which song is currently being played and updates the page automatically though AJAX. Also there is an automatic search for each artist being played to see if they're in my list of links. If they are a link is automatically created from that song. Also words here and there are being replaced and changed to make people doubt their sanity.

Zelest's Asylum

Erebus

A homepage dedicated to my music group Erebus with all the songs we made. The page is very basic and mostly only there to have a place to expose our music. The thing which is technically interesting is the animated panel that folds out whenever you click to watch a video.

Erebus